DZIAŁANIA

Program Świetlic Artystycznych składa się z działań edukacyjno-kulturalnych skierowany do podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych w Łodzi jako bezpośrednie działanie z mieszkańcami na rzecz poprawy warunków ich życia. Warsztaty z zakresu sztuk wizualnych to najobszerniejszy dział projektu. Wśród pozostałych działań znajdują się również m.in. warsztaty muzyczne, improwizacja teatralna, warsztaty z zakresu sztuk użytkowych, spotkania wokół historii sztuki, filozofii czy literatury. Podczas trwania projektu aktualizujemy program, rozwijając bieżące cykle warsztatowe i włączając nowe interesujące formy zajęć.