Analogowa paczka


W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, dzieci zagrożone wykluczeniem społecznym i edukacyjnym utraciły wsparcie, jakie dotychczas otrzymywały. Nie mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, które były dla nich często formą twórczej terapii i odreagowywania trudnych warunków z którymi teraz muszą się mierzyć na dużo większą skalę. Brak swobodnego dostępu do internetu i sprzętu elektronicznego często wyklucza dzieci także z możliwości uczestniczenia w zajęciach w trybie zdalnym.

Wraz z zespołem artystów i edukatorów Działań przygotowaliśmy autorskie materiały ze scenariuszami „zrób-to-sam” w formie papierowej: ikonografiki dopasowane do potrzeb młodych odbiorców, kolorowanki, „dorysowanki”, oraz inne pomysły na twórczość “zrób-to-sam” w domu.

Poprzez organizację akcji dotrzemy do podopiecznych Świetlic Artystycznych, do ich domów i przekażemy “Analogowe paczki” z autorskimi scenariuszami od artystów oraz materiały edukacyjne, twórcze, muzyczne, plastyczne i inne, które umożliwią samodzielną zabawę edukacyjno-artystyczną.

Chcemy dać dzieciom poczucie, że nie zostały same w tym trudnym czasie, że jesteśmy z nimi. Stworzyliśmy wspólnie niezliczone dzieła, na co dzień spotykaliśmy się na artystycznych warsztatach – od kilku lat, teraz jesteśmy nadal z dziećmi całym sercem i nadal dzielimy się tym co mamy – pasją do sztuki, motywacją do tworzenia.

Paczki dotrą do podopiecznych aktualnie przebywający w partnerskich placówkach nadal działających, dotrą również do indywidualnych dzieci zapisanych do aktualnie zamkniętych placówek – do ich domów. Paczki zostaną przekazane do najbardziej potrzebujących. W planach Fundacji są dalsze działania, dzięki którym możliwe będzie dotarcie do wszystkich dzieci, podopiecznych placówek w Łodzi.

Akcja “Analogowa paczka” jest realizowana w ramach zadania: „Świetlice Artystyczne. Program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym w Łodzi”, finansowanego z budżetu Miasta Łodzi,
oraz ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Programie Edukacja Kulturalna. Darczyńcą wielu produktów, z których powstały zestawy twórcze w Analogowej Paczce, jest IKEA Łódź.