Idea

Świetlice Artystyczne

Świetlica” oznaczała kiedyś po prostu jasny pokój, służący wspólnemu wypoczynkowi, izbę w wiejskiej chacie lub we dworze. Ten pierwotny sens wskazuje na w pełni oświeceniową, czyli kształceniową rolę pełnioną przez te miejsca. Używane dziś popularne słowo  „świetny”- pierwotnie znaczyło tyle co „jasny”,  „świecący”, a „światły” określające dziś człowieka o dużej wiedzy i szerokich horyzontach oznaczał po prostu „dobrze oświetlony”, co potwierdza to, że kilka wieków temu chcąc wyrazić swój szacunek mówiono o kimś, że jest “jaśnie oświecony”.

Ze słowem „światło” bezpośrednio łączy się z kolei inny wyraz – „świat”, który pierwotnie był antonimem „ciemności” i „nocy”. To słowo ważne,  bo sztuka jest w dużej mierze właśnie reakcją na świat, nauką uważnego patrzenia, dostrzegania bogactwa i sensu, także pomijanych zjawisk i analizą połączeń między nimi, oraz końcowym, syntetycznym ujęciem różnorodności. Jeśli można by w skrócie określić, czemu ma służyć edukacja, można powiedzieć, że powinna właśnie przygotować na spotkanie ze światem i na bycie w świecie.

Świetlice Artystyczne. Program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym w Łodzi

Świetlice Artystyczne to projekt Fundacji Działania, którego głównym celem jest aktywizacja i edukacja społeczno-wychowawcza przez sztukę dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem edukacyjnym i społecznym na terenie miasta Łodzi. Inicjatywa obejmuje systematyczną i ciągłą realizację działań artystyczno-edukacyjnych opracowanych merytorycznie przez artystów i animatorów lokalnie zaangażowanych w życie społeczne. Program Świetlic Artystycznych obejmuje szeroki zakres działań w obrębie kultury i sztuki, edukacji oraz reintegracji społecznej, m.in.: warsztaty z zakresu sztuk użytkowych, historii sztuki, dziennikarstwa czy ekologii.

Działania w ramach Świetlic Artystycznych mają na celu przybliżenie jego uczestnikom rozmaitych narzędzi artystycznej ekspresji i wiedzy, poprzez stymulowanie kreatywności i otwartości na eksperyment. W rezultacie, w twórczości liczy się nie tylko efekt końcowy ale także droga, która do niego prowadzi.

Długofalowe działania edukacyjno-artystyczne umożliwiają przerwanie procesu wykluczenia społecznego, edukacyjnego i kulturowego. Przy tych założeniach Świetlice Artystyczne dają młodym ludziom szansę konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Dla artystów i animatorów są doskonałą platformą włączającą w działalność wspólnoty społecznej oraz pomagającą doświadczyć skuteczności własnych działań artystycznych i edukacyjnych. Założeniem projektu jest stworzenie trwałej możliwości nieodpłatnego uczestnictwa w kulturze i sztuce, wspieranie integracji społecznej lokalnie i międzyśrodowiskowo, silne i trwałe partnerstwa z instytucjami kultury, sztuki i nauki.

Projekt Świetlice Artystyczne został dwukrotnie poparty przez mieszkańców Łodzi w konsultacjach społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 i 2016.