Redakcja Zeszytu Działań

Opublikowane przez admin w dniu

Redakcja Zeszytu Działań

Zobacz, jak pracował zespół nad redakcją pierwszego Zeszytu Działań!

Publikacja została wydana w ramach zadania „Świetlice Artystyczne. Program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym na terenie Łodzi” organizowanego przez Fundację Działania.

Obrazy i ilustracje wykorzystane w publikacji zostały wykonane przez dzieci i młodzież – uczestników ww. projektu.

Ilustracje ze stron: 2, 3 i 11 są autorstwa Marii Apoleiki. Na stronach nr: 5, 8 i 9 wykorzystano fragmenty obrazów malarskich autorstwa Justyny Maksajdy.

Redakcja:
Opracowanie graficzne i skład:
Pobierz Zeszyt Działań:
Kategorie: Warsztaty