Kamila Żukowska

Opublikowane przez admin w dniu

Kamila Żukowska

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo. Adiunkt w Zakładzie Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Instytutu Filologii Polskiej UŁ. Stypendystka MNiSW 2018 i 2015. Prowadzi zajęcia z twórczego pisania oraz krytyki artystycznej. Zajmuje się kreacją literacką, sztuką subwersywną oraz życiem sztuki, która – według wielu teorii – po prostu się skończyła.

Kategorie: Artyści